Joint Baltic Deportation Commemoration on 16 June at Latvian Church in Surrey Hills Posted

The joint Baltic Deportation Commemoration will be held on 16 June at 2 p.m. at Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Church, 40 Warrigal Road, Surrey Hills.

Speakers from the Latvian, Lithuanian, Estonian and Ukraine communities.

Performances by the Melbourne Latvian choir Daina, male choir Veseris and youth choir Ausma, Lithuanian mixed choir Dainos Samburis, and the Estonian Women’s Choir, Kodu.

Entry by donation.

Organised by the Association of Latvian Organisations in Melbourne, with the Australian Lithuanian Community in Melbourne and the Estonian Society of Melbourne.

Kopīgā Baltijas deportāciju piemiņas diena notiks 16. jūnijā plkst. 14.00 Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 40 Warrigal Road, Surrey Hills.

Latviešu, lietuviešu, igauņu un ukraiņu kopienu pārstāvju uzrunas.

Uzstāsies Melburnas latviešu koris Daina, vīru koris Veseris un jauniešu koris Ausma, lietuviešu jauktais koris Dainos Samburis un igauņu sieviešu koris Kodu.

Ieeja pret ziedojumiem.

Organizē Melburnas Latviešu organizāciju apvienība kopā ar Austrālijas lietuviešu kopienu Melburnā un Melburnas Igauņu biedrību.