Par Melburnas Latviešu namu

Latviešu nama mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē – koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Daudzas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un citas interešu grupas ir atradušas savu mājvietu Latviešu namā. Vēl par namu

Kafejnīca

Nāciet izbaudīt svaigi izceptus pīrāgus, smalkmaizītes un latviešu alu.

Skolas

Mācieties latviski MLB Daugavas skolā vai Melburnas latviešu Vidusskolā.

Īrēt telpas

Ir pieejamas vairākas telpas – teātriem, koncertiem, referātiem, ballēm, kā arī viesībām.

Mūsu vēsture

Melburnas latviešu nams pastāv kopš 1955. gada. Pašlaik apkopojam dokumentus.

Ziedojiet nākotnes nama projektiem Inventāra atjaunošanai un nama uzlabošanai

Ziedot