Organizācijas

Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

LAAJ – Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē ir visu Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu organizāciju jumta organizācija. Apakšnodaļas PLOA, ALOA, MLOA, Tasmānijas latviešu sabiedrība, Kanberas latviešu sabiedrība, SLOA, BLOA, Jaunzēlandes latviešu sabiedrība.

Organizācija tika nodibināta 1951. gada 22. jūlijā Melburnā. Pirmajā kopsanāksmē pulcējās 19 pārstāvji no 17 organizācijām.

Kopsanāksmē apstiprināja LAA statūtus, kā arī ievēlēja pirmo prezidiju – A. Gāršu, J. Riteni, G. Steinbergu, A. Buģi un J. Dzeni.

Lai ciešāk atbalstītu nospraustos mēŗkus, pie LAA prezidija tika nodibināts arī Kultūras Izglītības un Informācijas fonds ( šodien Kultūras Fonds).

1951. un 1952. gados tika izstrādāta svētdienas skolu programma, tika organizētas grāmatu nedēļas, izstrādāti KF un IF statūti. Par tradīciju tika izveidota arī Kultūras dienu rīkošana lielākajās Melburnas pilsētās.

LAAJ mērķi, darbojoties demokrātiskā garā, ir veicināt:

LAAJ prezidija valde no 2018. – 2020. gadam: