Mobile passport station at Melbourne Latvian House next week Pievienots

Latvijas Republikas vēstniecība Austrālijā informē, ka tiek rīkots pārvietojamās pasu darbstacijas izbraukums š.g. 28. un 29. janvārī Melburnā, Melburnas Latviešu namā, 3 Dickens St, Elwood.

Pieņemšanas laiki: Piektdien, 28. janvārī, 10:00 – 17:00 vai Sestdien, 29. janvārī, 09:00 – 14:00

Pieteikties pases un/vai personas apliecības (eID kartes) noformēšanai var tikai personas, kurām ir piešķirts personas kods un kurām Fizisko personu reģistrā ir aktualizētas ziņas vārda/uzvārda maiņas gadījumā.

Pieteikties personu apliecinošu dokumentu noformēšanai izbraukuma ietvaros jūs varat līdz 24. janvārim, pierakstoties elektroniskajā pierakstu sistēmā.

Vairāk informācija šeit.

The Latvian embassy in Australia will be offering the services of the mobile passport station at Melbourne Latvian House next week 28th and 29th January at Melbourne Latvian House, 3 Dickens St, Elwood.

Opening times: Friday 28th January, 10 am to 5 pm or Saturday 29th January, 9 am to 2 pm

To register for your passport and/or eID card you must have a personal identification number and have registered a name change with the Register of Natural Persons.

You must register for passport application/renewal by 24th January by applying online

Click here for more information.