Latvian House Cafe closed 11th May/ Latviešu nama kafejnīca slēgta 11. maijā Pievienots

Melbourne Latvian House Cafe will be closed this Saturday, 11th May and will reopen 18th May. Happy Mothers’ Day to everyone!

Melburnas Latviešu nama kafejnīca būs slēgta šosestdien, 11. maijā un atkal būs atvērt 18. maijā. Priecīgu visiem Mātes dienu!