Melburnas Daugavas skola

Skolas

MLB Daugavas skola

Daugavas skola ir latviešu sabiedrības valodas skola bērniem no pirmsskolas līdz 8. klasei. Skola ir Melburnas Latviešu Biedrības (MLB) filiāle.

Skolu 1950. gadā dibināja latviešu bēgļi, kas no Eiropas pēc Otrā Pasaules kara ieradās Melburnā. Skolas nodarbības notiek divās ēkās, kas atrodas viena otrai blakus, ko pārvalda Melburnas Latviešu Nama Kooperatīvs. Latviešu Namu dibināja visa latviešu sabiedrība un skolas ēku nopirka ar līdzekļiem, kas saziedoti pamatskolas un vidusskolas saimju līdzekļu vākšanas akcijās. Skolu vada un tajā darbojas brīvprātīgi darbinieki.

Skola ir vietējās latviešu sabiedrības svarīga sastāvdaļa. Skolas kalendārā iekļauti sarīkojumi, kas ir svarīgi, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu. Skolas audzēkņus arī aicina uzstāties citos sabiedrības organizētos pasākumos. Caur šo līdzdalību skola spēlē aktīvu un redzamu lomu vietējā latviešu sabiedrībā.

Daugavas skolai ir labas attiecības ar Melburnas latviešu vidusskolu, abas skolas dalās telpu lietošanā. Abas skolas kopīgi rīko gadskārtējos sarīkojumus un liela daļa pamatskolas absolventu turpina skolas gaitas vidusskolā.

Skolai ir saites ar globālu latviešu skolu tīklu un caur to, pieejami izglītības resursi un profesionālās izaugsmes iespējas, ko latviešu skolu skolotājiem visā pasaulē piedāvā Latvijas valdība un Pasaules brīvo latviešu apvienība.

Skolas galvenie mērķi ir piedāvāt iespējas bērniem gūt izglītību, tā lai viņi varētu:

Vairak informācija ir pieejama skolas mājas lapā, kā arī var redzēt skolas bērnus You Tube video ierakstā.

Melburnas latviešu Vidusskola (MLV)

Melburnas latviešu Vidusskola [MLV] ir darbojusies Melburnas Latviešu nama Dikens un Braitona ielas telpās jau kopš 1972. gada. Ar valdības atbalstu 12. februārī 1972.g. Universitātes vidusskolas (University High) telpās atklāja latviešu valodas kursu vidusskolas līmenī, lai apgūtu jeb papildinātu latviešu valodas zināšanas. Pirmais skolas vadītājs – Erasts Ziemelis, pēc tam Leo Beinerts. Pēc tam turpmākās mācības notika Melburnas latviešu namā. MLV uzņēma Viktorijas skolu sistēmā ar iespēju mācīties augstākajā pakāpē (Advanced Latvian). Dota bija arī iespēja valodas nepratējiem jeb vājākajiem valodas pratējiem mācīties “Elementary Latvian” 1975.g. latviešu valodu ieskaitīja matrikulācijas līmenī (Higher School Certificate), kas abiturientiem pavēra ceļu uz tālāko izglītību universitātē.

2005.g. Austrālijā saruka vidusskolas audzēkņu skaits un līdz ar to latviešu valodu pārtrauca atzīt kā VCE (Victorian Certificate of Education) priekšmetu. Pēc gada pārtraukuma (kārtējās klases nenotika), 2007.g. skolas vadītāja Kārļa Brēmaņa ierosinājumā skola turpināja darbību ar kārtējām trim klasēm mācot latviešu valodu, latviešu vēsturi, dziedāšanu un latviskus rokdarbus. Vienlaikus darbojās arī valodas klases pieaugušajiem. Skolas audzēkņiem jau 10 gadus bijusi arī iespēja piedalīties Amerikas latviešu apvienības organizētajā  “Sveika, Latvija” braucienā. Šai pasākumā var piedalīties jaunieši, kuri apmeklē latviešu vidusskolas jeb Vasaras vidusskolu Dzintaros un ja viņu dzīves vietas atrodas ASV, Kanādā un Austrālijā. Austrālijā dzīvojošajiem daļu no ceļojuma izdevumiem sedz latviešu organizācijas Austrālijā.

Ar labiem panākumiem MLV piedalījās Latvijas Daugavas vanagu sacensībās gatavojot spēli par Latvijas neatkarības atgūšanu un īsfilmu konkursā Sidnejas 55. Kultūras dienām. Tikpat kā visi MLV jaunieši ir piedalījušies Vasaras vidusskolā Dzintaros. Vairāki MLV abiturienti ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā un tur strādā atbildīgos darbos. Tāpat ievērojams skaits ir iesaistījušies sabiedriskajā darbā Austrālijā.

Anna Ziedare 1973.g. uzņēmās MLV vadību. Viņas pašaizliedzīgais devums ir veidojis MLV toreiz, kā arī skolas turpmāko darbību.

Pārziņa darbu no Annas Ziedares 1981. gadā pārņem Kārlis Brēmanis, kurš bija bijis skolas pārzines vietnieks jau daudzus gadus. Kārlis Brēmanis vidusskolu vadīt turpina nākamos 34 gadus līdz kamēr vadību 2015. gada beigās pārņem Bite un Andris Švolmaņi.

MLV mērķi bija uzlabot audzēkņu latviešu valodu, paplašināt zināšanas par Latvijas vēsturi, padarīt stundas interesantas un patīkamas un veicināt draudzības un iesaistīšanos latviešu sabiedrībā.

2022.gadā MLV darbība ar vidusskolas skolēniem ir uz laiku pārtraukta, bet plāni ir to atsākt nākotnē. MLV paspārnē vēl arvien notiek pieaugušajiem valodas klases darbdienu vakaros, kā arī sestdienas pēcpusdienās.Tuvākai informācijai par pieaugušo valodas klasēm lūdzu sazināties ar Māru Rumpi mprumpe@hotmail.com  [0417 339 167]