MLB

1949. gada 12. jūnijā, 90 latviešu apmeklētā sanāksmē tika dibināta Melburnas Latviešu Biedrība (MLB) un pieņemti statūti. Biedrībai galvenie mērķi bija pulcēt un vienot latviešus kulturālam sabiedriskam un palīdzības darbam, dibināt nozares un veicināt jaunatnes pašdarbību latvietībā.

Par pirmo priekšsēdi ievēlēja prof. Dr. Edgaru Dunsdorfu.

Sākuma aktivitātēs jāpiemin angļu valodas kursi, adrešu galds, “piektdienas vakari”, kuros galvenokārt referēja un pārrunāja kā iedzīvoties jaunajā vidē un turpināt latviskās aktivitātes, sporta nodaļa, akadēmiskā nodaļa, mākslinieku kopa, latviešu teātris. u.c.

Kā nozares tika dibinātas: biedrības jauktais koris (vēlāk pieņemot vārdu “Rotas Koris”), Daugavas Skola, bibliotēka, Latvijas skautu un gaidu vienības, vēlāk nāca klāt mūzikas nozare un bērnudārzs „Daina”.

Savā darbības laikā Melburnas Latviešu Biedrība ir izdevusi 2 grāmatas par savu darbību – Melburnas Latviešu Biedrības 35 gadi (1949-1984) Hugo Misiņa un Mirdzas Stilves sakārtojumā (izdota 1985.g.) un Melburnas Latviešu Biedrība 50 gadi (1949-1999) red. kolēģija – Edgars Laķis, Sofija Eglīte, Mirdza Stilve un Dzintars Veide (izdota 2002.g.). Savā pastāvēšanas laikā Kārļa Zariņa Fonds darbojās biedrības uzraudzībā.

Pašreizējā MLB darbība: gadskārtējie sarīkojumi, Draudzīgais Aicinājums, Jāņi, Universitātes Gada Svētki (kopā ar akadēmisko saimi) un Jauniešu Muzikālā pēcpusdiena (kopā ar LJAA), referāti par literāriem, politiskiem un sabiedriskiem tematiem.

MLB turpina morāli un finansiāli atbalstīt savas nozares, kā arī Melburnas Latviešu Vidusskolu, Vasaras Vidusskolu “Dzintari”, „Sveika Latvija” braucienu u.c.