Kino Klubiņš

Kino Klubiņš ir Latviešu namā rīkots sarīkojums, no kura visi saziedotie līdzekļi tiek novirzīti Latviešu namam un tā labklājībai. Tāpēc jau vairākus gadus Kino Klubiņš par savām mājām sauc Latviešu namu un Nama kafejnīcu, kura nesen ir ieguvusi jaunu veidolu.

Sākotnēji, ideja par Kino Klubiņu radās, lai piesaistītu Latviešu namam citu, jaunu auditoriju, kā arī izmantot Lielo zāli brīvajās nedēļās. Noteikti, lai pulcinātu interesentu grupiņu kaut kam jaunam, nebijušam, kur varētu runāt par latviešu kinomākslu. Kino ir kā logs, caur kuru ar aizrautību var iepazīties ar dažādu laiku vēsturi un kultūru, kā arī izdzīvot kopā galveno varoņu dzīves. Kino ir labs papildinājums grāmatām, kino ne tikai attēlo grāmatā rakstīto, bet arī ietērpj to vizuālā tēlā, tādējādi padarot to kā interesantu ceļojumu un piedzīvojumu.

Kino Klubiņa dibinātājs un vadītājs Petras Nesteckis ar vislielākajiem palīgiem sievu Gitu un meitām Evelīnu un Emīliju Kino Klubiņu aizsāka jau piecus gadus atpakaļ. Ideja par filmu izrādīšanu Petrasam radās tad, kad viņš veica remonta darbus Latviešu namā.

12312288_658096217626959_1626367892_n (1)

„Kādā skaistā vasaras dienā 2010. gada decembrī es sēdēju uz Latviešu nama skatuves un ieturēju pusdienas, jo es uzprišināju skatuvi un Lielo zāli uz gaidāmajām Kultūras dienām Melburnā. Neskatoties uz priekiem, par darba rezultātu mani arī pārņēma mazliet skumjas sajūtas, jo zāle visu šo laiku bija stāvējusi tukša un nenodarbināta, kā arī baltais ekrāns, kas bija uzstādīts neilgi pirms Kultūras dienām – tā nākotne pēc Kultūras dienām bija miglā tīta. Šie apstākļi man neatstāja vienaldzīgu. Pārņēma dažādas domas par to, kā šo tukšumu aizpildīt. Es nebiju vienīgais, kas bija pārņemts ar šādām domām, un tāpēc nolēmu apspriesties un pārrunāt idejas un iespējas ar domubiedriem. Tikos ar Nama vadību, apspriedām manas un citu idejas, tai skaitā arī par latviešu filmu izrādīšanu Latviešu namā, jo piemēroti apstākļi tam jau bija sagatavoti.

Neilgi pēc mūsu sarunas par iespējām izrādīt filmas Latviešu namā, Kārlis Kasparsons (MLNK priekšsēdis) piedāvāja dibināt un izveidot jaunu darba grupu latviešu kino izrādīšanai. Es tam piekritu un jau 2011. gadā maijā Melburnas Latviešu nama paspārnē tika izrādītas pirmās filmas. Dokumentālās filmas: „Trejāda saule” (2009) – režisors Jānis Ozoliņš-Ozols, un režisora Jura Podnieka dokumentālā filma „Vai viegli būt jaunam?” (1986)”, stāstīja Petras Nesteckis.

Līdz šodienai jau ir notikušas 16 Kino Klubiņa izrādes, kurās ir izrādītas vairāk kā 30 dažādu žanru latviešu filmas.

Noteikti jāpiemin kā svarīgs fakts, ka neviena izrāde nevar notikt bez palīgiem, brīvprātīgajiem darbiniekiem. Kino Klubiņa laikā tiek piedāvātas gardas pusdienas, kas tiek gatavotas pašu spēkiem. Parasti gatavojam „latviskotus” ēdienus. Katru reizi Kino Klubiņa komandā strādā starp 7-8 darbiniekiem.

kinoklubins2

Pa šo laiku Kino Klubiņš ir iemīļots un ir jau izveidojies zināms pastāvīgo apmeklētāju pulks, kas vienmēr interesējas par Kino Klubiņa plāniem, jautā, kad atkal būs, ko rādīs. Šogad Kino Klubiņam ir jau apritējuši pieci pastāvēšanas gadi. Lielākā daļa filmu, ko rādām Kino Klubiņā tiek iegādātas Latvijā un sūtītas pa pastu uz Melburnu. Dažas no tām Kino Klubiņš ir saņēmis arī kā dāvanas. Tāpat Kino Klubiņam pēdējos divus gadus ir bijusi laba sadarbība ar Latvijas Kultūras ministriju, kas ir atbalstījusi un palīdzējusi sagādāt dažādas latviešu filmas, ko izrādīt mūsu klubā.

Vidējais Kino Klubiņa apmeklētāju skaits ir 25 cilvēki. Filmas tiek izrādītas pret ziedojumiem. Visi ienākumi tiek ziedoti Latviešu Namam. Tādā veidā arī mēs, kas esam neliela cilvēku grupiņa, varam atbalstīt un sniegt savu devumu latviešu sabiedrībai Melburnā.

Esiet visi aicināti uz Kino Klubiņa sarīkojumiem arī turpmāk, lai baudītu dažāda žanra Latviešu filmas, kā arī gardas pusdienas pirms seansa vai starplaikos. Redzēto varēsit pārrunāt jaukā kino draugu kompānijā, kā arī sagaidīt kādu pārsteigumu no Klubiņa rīkotājiem.