Ziedot

Čeki un naudas pārskaitījumi

Jūs varat ziedot Latviešu namam ar čeku uz:

“Latvian Co-Op Ltd.”, Mr. Juris Drezins, 19A Barton St, Surrey Hills, 3127 Australia

vai pārskaitīt elektroniski uz:

Dnister Ukrainian Credit Co-op Ltd.
BSB 704 235, Account No.00017443

Elektroniskiem pārskaitījumiem lūdzu atzīmēt jūsu vārdu un kādam projektam/nolūkam.

Ziedojumi projektiem

Plānojam turpināt nama uzlabošanu – atvietot lielajā zālē krēslus un uzlabot drošības sistēmu (security CCTV). 

Novēlējumi

Aicinam padomāt savos testamentāros vēlējumos atcerēties arī savu Latviešu namu, lai tas turpinātu būt mūsu pulcēšanās vieta latviskās apziņas un latviešu valodas stiprināšanai.

novelejumi