Ziedot

Čeki un naudas pārskaitījumi

Jūs varat ziedot Latviešu namam ar čeku uz:

“Latvian Co-Op Ltd.”, Mr. Juris Drezins, 19A Barton St, Surrey Hills, 3127 Australia

vai pārskaitīt elektroniski uz:

Dnister Ukrainian Credit Co-op Ltd.
BSB 704 235, Account No: 0001 8773

Elektroniskiem pārskaitījumiem lūdzu atzīmēt jūsu vārdu un kādam projektam/nolūkam.

Ziedojumi projektiem

Plānojam turpināt nama uzlabošanu – atvietot lielajā zālē krēslus un uzlabot drošības sistēmu (security CCTV).

Namā patreiz tiek realizēts liels projekts, pārbūvēt ļoti novecojušās saimnieka dzīvojamās telpas.  Ir saņemts vienreizējs anonīms piedāvājums, atbalstīt šo akciju: par katru $1 ziedojumu, iemaksāt vēl vienu $1, lai ziedojumi dubultojas.

Novēlējumi

Aicinam padomāt savos testamentāros vēlējumos atcerēties arī savu Latviešu namu, lai tas turpinātu būt mūsu pulcēšanās vieta latviskās apziņas un latviešu valodas stiprināšanai.

novelejumi