Vīru kora "Veseris" 1.gada jubileja.

Atpakaļ uz galerijām